Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Thư viện ảnh
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập

      

KẾ HOẠCH

( hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập

từ ngày 17/02/2020 đến ngày 29/02/2020  )

 

Căn cứ Thông báo số 334/TB-SGDĐT ngày 15/02/2020 của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước “Về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19” và công văn số: 340/SGDĐT_GDTrH ngày 17/02/2020 của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước “Về việc tổ chức ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19”. Trường THPT Nguyễn Khuyến xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tự học, tự ôn tập kiến thức đã học trong năm học 2019 – 2020 trong thời gian học sinh nghỉ học.

Yêu cầu các tổ chuyên môn tiến hành xây dựng nội dung ôn tập gửi lên website nhà trường (qua địa chi mail của bộ phận phụ trách chuyên môn), học sinh tự ôn tập, trao đổi với giáo viên và gửi sản phẩm ôn tập về cho giáo viên bộ môn theo đúng kế hoạch xây dựng.

II. Nội dung

1. Nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập: Tổ trưởng các tổ chuyên môn phân công giáo viên biên soạn nội dung kiến thức hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập tại nhà thuộc các môn trong chương trình. Phạm vi nội dung kiến thức theo phân phối chương trình thuộc các nội dung kiến thức học sinh đã được học.

Nội dung ôn tập của các khối lớp Tổ trưởng CM gửi về CM nhà trường trước ngày 19/02/2020; tiến hành triển khai cho học sinh tự học, tự ôn tập trong ngày 19/02/2020.

 2. Hình thức hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập

Học sinh có thể lựa chọn các hình thức tự học tự, ôn tập phù hợp nhất:

- Nhà trường sẽ tổ chức cho các tổ chuyên môn xây dựng nội dung ôn tập, nội dung này sẽ được chuyển lên Website của nhà trường theo địa chỉ:http://thptnguyenkhuyenbp.edu.vn/

- Học sinh tải bài tại website  nhà trường, trong quá trình tự học nếu cần trao đổi học sinh và giáo viên tương tác qua các công cụ thông tin như điện thoại, emai hay mạng xã hội. Khi học sinh hoàn thành bài tập sẽ nộp về cho giáo viên bộ môn theo quy định bằng các công cụ chuyển tải dữ liệu phổ biến như: Email, Facebook, Zalo,…

- Nhà trường khuyến khích học sinh truy cập vào các website học online như: hocmai.vn, itrithuc; Vnedu.vn… để tự học có hướng dẫn trực tuyến.

III. Tổ chức thực hiện

1. Nhà trường

- Xây dựng kế hoạch ôn tập chung cho tất cả các môn học, chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết.

- Chỉ đạo bộ phận công nghệ thông tin đưa nội dung ôn tập lên website nhà trường, nhắn tin đến cha mẹ học sinh và học sinh về hướng dẫn ôn tập, quản lý, hỗ trợ con em trong việc ôn tập.

- Lãnh đạo nhà trường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên qua tiến độ thực hiện và sản phẩm học tập của học sinh.

2. Tổ chuyên môn.

- Xây dựng các chuyên đề ôn tập, tiếp nhận thông tin nộp sản phẩm học tập của học sinh của từng giáo viên trong tổ, báo cáo ban giám hiệu đúng thời gian quy định.

- Kiểm tra giáo viên trong tổ về việc hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn tập và báo cáo với ban giám hiệu nhà trường

3. Giáo viên bộ môn

- Hàng ngày thu nhận kết quả ôn tập của học sinh của lớp mình phụ trách và gửi báo cáo hàng ngày về cho tổ trưởng tổ chuyên môn.

- Thường xuyên liên lạc, hướng dẫn học sinh học tập, trả lời các câu hỏi của học sinh qua các phương tiện công nghệ thông tin.

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Nhắc nhở thường xuyên học sinh thực hiện việc ôn tập.

- Nhận thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh, học sinh về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp và báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường và các cơ sở y tế của địa phương.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức và kiểm soát lớp học qua các phương tiện thông tin liên lạc (hình thành các nhóm trên các trang mạng xã hội, phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm…). Phối hợp với các bộ phận có liên quan quản lý học sinh. Đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, tài liệu hướng dẫn, GVCN có trách nhiệm chuyển trực tiếp nội dung học tập đến từng học sinh.

5. Bộ phận công nghệ thông tin

- Đưa tài liệu ôn tập lên website nhà trường. Hỗ trợ giáo viên, học sinh về công nghệ thông tin.

- Dùng tin nhắn Vnedu  thông báo đến CMHS và học sinh thời gian, phương án tổ chức dạy học qua các trang mạng, thời khóa biểu học tập của học sinh;

- Tiến hành nghiên cứu cách học trực tuyến tại Vnedu.vn để hướng dẫn giáo viên và học sinh thực hiện.

6. Đoàn thanh niên, công đoàn

Làm tốt công tác tuyên truyền cho CB-GV-CNV và học sinh trong toàn trường thực hiện tốt công tác hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập từ ngày 17/02/2020 đến ngày 29/02/2020 của trường THPT Nguyễn Khuyến. Yêu cầu các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện ./.

 

                                                                                        

Nơi nhận:

 

 

- Sở GD&ĐT Bình Phước;                                                         

- UBND Huyện Phú Riềng;

- Lưu: VT.                             

                     HIỆU TRƯỞNG              

 

 

                        Nguyễn Thị Minh Phương

(Đã ký)               


Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Video clip