Mười lăm năm thành lập và phát triển của trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Khuyến (2004-2019) là chặng đường đồng hành và tiếp nối của bao thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các tổ chức của nhà trường và các tổ chuyên môn…