Trường THPT Nguyễn Khuyến sau 15 năm hình thành và phát triển đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho bao thế hệ;là nơi nuôi dưỡng , chấp cánh cho những ước mơ bay cao,bay xa xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi bước đi lên của nhà trường đều có công sức của thầy cô giáo, học sinh cùng các tổ chuyên ...