Từ khi ngôi trường mang tên một nhà thơ lớn của dân tộc - trường THPT Nguyễn Khuyến được thành lập năm 2004, đến nay đã tròn 15 năm. Trong chặng đường vươn mình mạnh mẽ của nhà trường tổ Tin học từng bước phát triển đi lên và ngày càng khẳng định được những thế mạnh về công tác dạy và học đã đóng ...