Tổ Toán gồm 11 thành viên là một tập thể trẻ trung, năng động, đoàn kết, đầy nhiệt tình trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh  trường THPT Nguyễn Khuyến.